Primul traseu de birdwatching din Republica Moldova

Pentru prima dată în Republica Moldova avem un traseu de birdwatching (observarea speciilor de păsări sălbatice). Acesta se află în rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi” și a fost înființat în cadrul unui proiect implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova în parteneriat cu Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii.

Traseul se întinde pe o lungime de 22.25 km, cuprinde multe puncte de interes cultural, istoric și natural de pe cuprinsul rezervației, unește localitățile Piatra și Butuceni, urmează fidel cursul râului Răut și trece printr-o varietate de habitate (acvatic, de luncă, de stâncărie, forestier, agricol), care adăpostesc multe specii de păsări.

Cei aproximativ 23 km pot fi parcurși în aproape 8 ore (7 ore și 40 minute), însă pentru confortul, siguranța și pregătirea fizică a tuturor tipurilor de turiști, echipa proiectului a decis să împartă acest traseu în trei segmente de lungimi și complexități diferite, astfel încât orice turist poate savura experiența birdwatching-ului indiferent de gradul de pregătire.

Harta traseului de observare a păsărilor în rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi”. Auto: Igor Roșca

ffff

Aceste trei segmente sunt descrise pe scurt în cele ce urmează:

Traseul „Orașul medieval”

Este un traseu ușor și la îndemâna oricui, fiind deosebit de potrivit pentru cei care doresc să facă o plimbare mai extinsă pe la Orheiul Vechi după vizitarea celor mai importante obiective turistice. Traseul urmează cursul meandros al Răutului între localitățile Butuceni și Trebujeni, pornind de la sediul administrației Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” (sediul Muzeului) și finalizând la podul localității Trebujeni. Pentru cei care doresc să se reîntoarcă la sediul rezervației, traseul face o buclă completă, ajungând în final să acopere o lungime de 6,4 km care poate fi lejer acoperită în 2 ore. În prima jumătate a traseului, cu râul în partea stângă și cu impunătorul canion în partea dreaptă, vizitatorul are ocazia să treacă pe la Schitul Pârcălabului Bosie (biserică cioplită în stânca promontoriului) și pe la Izvorul Medieval, acolo unde poate să-și potolească setea pe timp de arșiță. Traseul de întoarcere continuă cu ruinele Băilor tătărăști, care făceau parte din infrastructura renumitului oraș tătaro-mongol Șehr al Cedid (Yangi Șeher), cel mai important centru politic, administrativ, economic, religios și militar al regiunii din prima jumătate a secolului XIV. Relativ aproape de aceste băi zac ruinele caravenseraiului, ale unei cetăți și ale unei biserici medievale, drept pentru care întregul traseu a căpătat numele de „Orașul medieval”, cu referire la obiectivele cultural-istorice construite în evul mediu în acest segment.

Harta traseului „Orașul Medieval” (Butuceni-Trebujeni). Traseul este marcat cu roz. Autor: Igor Roșca
Porțiune din traseul „Orașul Medieval”. Foto: Elena Scobioală
Traseul „Orașul Medieval” văzut de sus. Foto: Elena Scobioală

Urmărind poteca traseului, putem observa îndeaproape pietrarul sur (Oenanthe oenanthe), presura de grădină (Emberiza hortulana), coțofana (Pica pica), șorecarul comun (Buteo buteo), corbul (Corvus corax), gaia neagră (Milvus migrans), iar în tufișurile ce se încăpățânează să crească din piatră avem toate șansele să observăm mărăcinarul mare (Saxicola rubetra), sfrânciocul roșiatic (Lanius collurio), silvia porumbacă (Sylvia nisoria), capîntortura (Jynx torquilla), câneparul (Linaria cannabina) și presura galbenă (Emberiza citrinella).

Pietrar sur (Oenanthe oenanthe). Foto: Vitalie Ajder
Sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio). Foto: Vitalie Ajder

Pe malul opus, în porțiunea de luncă ce se combină cu parcelele agricole, putem auzi fazanul (Phasianus colchicus), prepelița (Coturnix coturnix), iar din vârful copacilor de pe malul apei vom observa câte un cuc (Cuculus canorus) strigându-și către noi cântecul scurt. Pe apă avem putem vedea deseori stârci cenușii (Ardea cinerea), găinușe de baltă (Gallinula chloropus) sau rațe mari (Anas platyrhynchos).

Prepeliță (Coturnix coturnix). Foto: Vitalie Ajder
Găinușă de baltă (Gallinula chloropus). Foto: Vitalie Ajder

Informație importantă: Deși traseul e relativ scurt și ușor de parcurs, pe timp de vară este expus soarelui în marea parte a zilei. Din acest motiv, este absolut necesar să vă echipați corespunzător: ochelari de soare, pălărie sau chipiu, cremă cu factor ridicat de protecție și o umbrelă pentru orice eventualitate.

Turiști pe traseul „Orașul Medieval” în zi de vară. Foto: Lilia Curchi

Specificații tehnice:

 • Punct de pornire: sediul rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”
 • Punct final: podul de lângă localitatea Trebujeni
 • Lungimea traseului – 3,3 km
 • Lungimea traseului tur-retur – 6,6 km
 • Durata estimată de parcurgere într-o direcție – 1h și 15 min
 • Durata estimată de parcurgere în ambele direcții: 3 h
 • Nivel de dificultate: ușor

ddddddd

Traseul Trebujeni – Furceni

Traseul „Trebujeni-Furceni”, marcat cu roșu. Autor: Igor Roșca

Acest traseu este mai lung și mai dificil, din acest motiv necesitând rezistență sporită (dar multă sete de aventură) din partea celor care se încumetă să-l parcurgă. Având o lungime de 8 kilometri, traseul  pornește de la marginea satului Trebujeni și ajunge până în localitatea Furceni, putând fi parcurs în circa 3 ore. Întreg traseul este presărat cu priveliști deosebit de pitorești, ce variază de la stânci abrupte, lunci, păduri și râul Răut ce străbate acest peisaj. Traseul trece prin Defileurile Râpa Ciobanului și Selitra și oferă oportunitatea admirării Holmului sau a Stâncii Corbului situate de cealaltă parte a râului, în pădurea Trebujeni (Podiș).

Traseul Trebujeni-Furceni în preajma satului Trebujeni. Foto: Elena Scobioală
Traseul Trebujeni-Furceni văzut de sus. Foto: Elena Scobioală
Imagine de pe traseul Trebujeni-Furceni. Foto: Elena Scobioală

Pe timp de primăvară și vară, această pădure răsună de cântecul mierlei (Turdus merula), cintezei (Fringilla coelebs), pitulicii mici (Phylloscopus collybita), grangurelui (Oriolus oriolus), privighetorii (Luscinia luscinia), de uguitul turturelei (Streptopelia turtur) și a porumbelului gulerat (Columba palumbus).

Grangure (Oriolus oriolus). Foto: Vitalie Ajder
Turturică (Streptopelia turtur). Foto: Vitalie Ajder

Mica luncă mărginită de peretele de piatră e scena unde se perindă pupezele (Upupa epops), corbii (Corvus corax), codobaturile albe (Motacilla alba) și codobaturile galbene (Motacilla flava), fâsele de câmp (Anthus campestris), ciocârlanii (Galerida cristata) sau ereții de stuf (Circus aeruginosus).

Pupăze (Upupa epops). Foto: Vitalie Ajder
Erete de stuf (Circus aeruginosus), femelă. Foto: Vitalie Ajder

Stăpân peste această porțiune de râu e nimeni altul decât pescărașul albastru (Alcedo atthis). Să nu ne mirăm dacă ne pomenim urmăriți de doi ochi aprinși de cucuvea (Athene noctua): stâncăria de aici, în combinație cu pădurea și râul, atrage ca un magnet speciile de bufnițe de la Orheiul Vechi.

Pescăraș albastru (Alcedo atthis). Foto: Vitalie Ajder

Informație importantă: Gradul de eroziune al versanților este deosebit de ridicat în acest sector, drept pentru care așteptați-vă la căderi de piatră și avalanșe ocazionale. Fiți atenți la orice mișcare a pietrelor și ocoliți zonele ce prezintă risc. Măsurile de protecție indicate la traseul precedent sunt absolut necesare și în acest caz.

Specificații tehnice:

 • Punct de pornire: marginea satului Trebujeni
 • Punct final: marginea satului Furceni
 • Lungimea traseului – 8 km
 • Durata estimată de parcurgere – 3 h
 • Nivel de dificultate: ușor spre mediu

fff

Traseul Aleea Plopilor – Piatra

Traseul „Aleea plopilor”, marcat cu puncte roz. Autor: Igor Roșca

Acest traseu, care începe de la marginea satului Furceni, ne răsfață cu un segment de plopi înalți, plantați sub formă de alee pe malul stâng al Răutului, mărginită pe-o parte de terenuri agricole și de cealaltă parte de râu. Pe malul opus, un perete impunător și la fel de vertical ca cel de la Butuceni însoțește călătorul până în localitatea Piatra, nu înainte de a-l fermeca cu izvorul Jeloboc, care e cel mai puternic din Republica Moldova (150 litri/secundă) și unul din cele mai puternice izvoare din Europa. Traseul este relativ scurt, putând fi parcurs în decurs de 1 oră și 20 minute și își găsește finișul în poarta conacului familiei Lazo, construit de Ivan și Matilda Lazo și inclus astăzi în lista monumentelor de arhitectură, istorie și cultură de importanță națională.

Plantația de plopi de pe traseu. Foto: Elena Scobioală
Traseul „Aleea Plopilor” în preajma satului Jeloboc. Foto: Elena Scobioală

ddd

Această alee de plopi găzduiește o frumoasă colonie de sfrâncioci cu fruntea neagră (Lanius minor), o specie de pasăre care preferă copacii și tufișurile de la marginea terenurilor agricole.

Sfrâncioc cu fruntea neagră (Lanius minor). Foto: Vitalie Ajder

Dacă privim atent și la câmpurile ce mărginesc aleea, unde mișună potârnichile (Perdix perdix) și prepelițele (Coturnix coturnix), ciocârliile (Alauda arvensis), ciorile de semănătură (Corvus frugilegus), avem multe șanse să observăm păsări răpitoare precum șoimul rândunelelor (Falco subbuteo), șorecarul mare (Buteo rufinus), uliul păsărar (Accipiter nisus) sau vânturelul de seară (Falco vespertinus).

Șoimul rândunelelor (Falco subbuteo). Foto: Vitalie Ajder

Din stuful de pe malul Răutului putem auzi lăcarul mare (Acrocephalus arundinaceus) întrecându-se în triluri, iar egretele mari (Casmerodius albus) vor zbura de colo colo în căutarea hranei. În pantele abrupte de lut și nisip putem vedea lăstuni de mal (Riparia riparia) și prigorii (Merops apiaster) cuibărind în galeriile săpate, iar în sălciile care se apleacă peste râu putem dibui ghionoaia sură (Picus canus), silvia mică (Sylvia curruca), presura sură (Emberiza calandra) și pițigoiul mare (Parus major). În preajma localităților Furceni și Piatra, mai ales în jurul caselor, pot fi văzute multe rândunele (Hirundo rustica), vrăbii de casă (Passer domesticus), lăstuni de casă (Delichon urbica) și guguștiuci (Streptopelia decaocto).

Prigorie (Merops apiaster). Foto: Vitalie Ajder

Relieful specific acestei părți a canionului Răutului face ca traseul să fie ușor de parcurs pe jos și chiar și cu bicicleta, motiv pentru care acesta poate fi pus la încercare și de bicicliștii care vor să descopere aceste unghere îndepărtate.

Informație importantă: Deși traseul e ușor de parcurs și nu implică probe de efort sau abilitate fizică, este necesar să fiți atenți la podul firav ce indică sfârșitul traseului și care leagă comuna Piatra de malul opus al Răutului.

Specificații tehnice:

 • Punct de pornire: marginea satului Furceni
 • Punct final: satul Piatra (conacul Lazo)
 • Lungimea traseului: 3 km
 • Durata estimată de parcurgere: 1 h
 • Nivel de dificultate: ușor

ffffffff

_______________________________________________________________________

IMPORTANT: Acest traseu de birdwatching poate fi parcurs din ambele sensuri ale acestuia (Piatra-Butuceni sau Butuceni-Piatra), în funcție de preferințele personale. În acest caz, punctele de pornire vor fi de fapt puncte finale, și invers. Dacă doriți să întrerupeți traseul, puteți să vă întoarceți pe exact același drum pe care ați venit, sau puteți traversa podurile peste râu pentru a parcurge rute alternative (caz în care trebuie să atrageți atenție la podurile existente).

_______________________________________________________________________

În cele ce urmează, vă invităm să urmăriți un video promoțional despre acest traseu:

_______________________________________________________________________

hfdt

Puteți citi mai jos opiniile unor turiști care au parcurs diverse porțiuni ale acestui traseu de birdwatching:

 • Am petrecut noaptea la o casă de oaspeți și ne-am trezit dimineața când deasupra defileului era un pic de ceață; aceasta a dispărut după ce am luat micul dejun și ne-am pornit să mergem pe jos prin sat până în defileul calcaros. Ne tot opream pentru a admira grangurii; Moldova reprezintă cu siguranță unul dintre cele mai bune locuri din Europa pentru a vedea această specie. De asemenea, am observat multe turturele, șorecari comuni și primele din cel puțin 15 prigorii pe care le-am tot văzut pe traseu, alături de ciocănitoarea de grădină și ciocănitoarea pestriță mare. Un mascul de codroș de munte zbura prin grădini, șoimul rândunelelor a zbura deasupra noastră scanând promontoriul în timp ce o pereche de viespari ne-a atras atenția împreună cu o acvilă pitică. Am văzut cu ușurință pupeze, pietrari suri, câteva găi negre, corbi și codobaturi albe, în timp ce un pescăraș albastru ne-a oferit un spectacol fantastic stând așezat pe o creangă la marginea râului, aproape de noi, plonjând ocazional în apă pentru a prinde un pește. O găinușă de baltă s-a auzit din stuf, dar nu am reușit s-o vedem, o pereche de ciocârlii de câmp ne-a cântat deasupra capului, iar în cele din urmă am reușit să vedem un adult de presură de grădină hrănindu-și puiul. Pe stâncă erau o mulțime de rândunele, grauri și vrăbii de câmp, vreo câțiva fluturi de Coada-rândunicii au trecut pe lângă noi, și în cele din urmă am văzut și primul mamifer din acest tur – o vulpe care se mișca printre stânci. Ne-am întors la casa de oaspeți pentru a ne strânge bagajele și a merge mai departe, nu înainte de a ne bucura de un picnic fabulos sus pe promontoriu, acolo unde am văzut câțiva corbi și drepnele negre. Vederea era extraordinară ….

Participanții la turul de birdwatching organizat de firma Oriole Birding, Marea Britanie,
(tur-lideri: Neil Donaghy, Laurentiu Petrencu)

 • Noi am parcurs traseul Butuceni – Furceni, și a fost MINUNAT. Am mers pe creasta de la Butuceni până la Trebujeni. Am văzut 15 pupeze!!! Eu am trăit in Moldova 23 de ani și am crezut că pupezele trăiesc doar în poveștile lui Creangă. Apoi am mers pe malul râului până la Furceni. E un traseu extraordinar de frumos. Ludwig (fiul) a văzut foarte multe păsări – mi le-a arătat pe hartă. Nu prea văzuse multe păsări de apă, dar am hotărât să mai mergem o dată, cu toată familia, la anul, în Iunie! O zi de neuitat, într-adevăr!

Mariana Siri, Suedia

 • „M-am plimbat cu tatăl meu și cu prietenii lui pe traseul de la Furceni la Trebujeni. Mi-a plăcut că am văzut multe păsări. Am primit o mică carte de păsări și am putut găsi poze și numele unor păsări pe care le-am văzut în acea carte. De exemplu: codobatura albă, sticletele, presura galbenă, vrăbii, rândunici, pescărașul albastru, egreta mare. Mai târziu, acasă, am scris o listă a acestor păsări în carnetul meu de note. Am auzit de asemenea un cuc și un grangure. Grangurele este pasărea mea preferată, pentru că e galben și îmi place numele lui. A fost o plimbare lungă, dar mi-a plăcut atât de mult încât alergam uneori înainte și îi așteptam pe ceilalți. Iar pe traseu am avut 3 picnic-uri. Am fost singurul copil cu mulți adulți și mi-a plăcut asta.”

Hanna Valentina Hecke, Chișinău, 7 ani

 • „A fost a doua oară cand ‘păsărarii’ pătimași din Moldova m-au invitat să observ păsări împreună cu ei, însă pentru prima oară pe această minunăție de traseu (Furceni-Trebujeni)! Unde mai pui ca e la o azvârlitură de băț distanță de Chișinău!.. Îndrăzniți! Vă promit o teleportare într-o altă lume: peisaje inimaginabile pentru Moldova și o liniște pe care o poate sparge doar ciripitul de pasari și atingerea apei Răutului de către aripile minusculului pescăraș albastru.”

Ana Mihailov, Chișinău

_______________________________________________________________________

În caz că doriți să parcurgeți aceste trasee, echipa proiectului vă recomandă să consultați în prealabil materialele electronice care arată traseele de birdwatching și care sunt disponibile pe internet:

 • Harta interactivă: acest produs afișează traseele de birdwatching și oferă detalii legate de obiectivele de interes istoric și cultural (localizare exactă, fotografii, adrese web) și informații despre speciile de păsări pe care le putem observa (tipul de habitat, perioada în care poate fi observată). Harta interactivă poate fi vizualizată pe adresa web https://arcg.is/1T9PO0, iar pe canalul de youtube al Mișcării Ecologiste din Moldova există un video informativ care ilustrează modul în care funcționează harta.
Harta interactivă a traseelor de birdwatching din rezervația culturală-naturală „Orheiul Vechi”. Autor: Igor Roșca
 • Harta Story Maps: acest produs oferă mai multe detalii decât harta interactivă, întrucât prezintă, pe lângă trasee și speciile de păsări, texte descriptive despre fiecare traseu în parte și informații detaliate despre păsări. Adițional, acest instrument oferă posibilitatea vizualizării de fotografii cu speciile de păsări, ascultarea sunetelor și vizualizarea filmulețelor informative. Harta Story Maps este disponibilă pe adresa web https://arcg.is/1Pby8P0, iar pe canalul de youtube al Mișcării Ecologiste din Moldova există un video informativ care ilustrează modul în care funcționează acest instrument.
Story Maps al traseelor de birdwatching din rezervația culturală-naturală „Orheiul Vechi”. Autor: Igor Roșca
 • Aplicația mobilă: acest instrument oferă posibilitatea vizualizării traseelor în teren, de pe telefoanele mobile cu și fără acces la internet. Aplicația se numește „Birdwatching la Orheiul Vechi” și este disponibilă pentru sistemele de operare Android (poate fi descărcată de pe Google Play). Aceasta oferă aceleași informații ca și harta interactivă clasică (traseele de birdwatching, speciile de păsări, obiectivele turistice, etc).
Aplicația „Birdwatching la Orheiul Vechi”, versiunea Android. Autor: Igor Roșca

dfghj

Nu în ultimul rând, turiștii care doresc să se informeze la fața locului pot lua de la sediul rezervației următoarele materiale disponibile în formă print:

 • Pliant informativ „Lumea mereu nouă de la Orheiul Vechi”, care conține informații referitor la lungimea traseelor, tipul habitatelor și speciile de păsări, iar pe interior afișează harta celor trei trasee de birdwatching.
Pliantul informativ „Lumea mereu nouă de la Orheiul Vechi”
 • Ghidul păsărilor din rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi” care ilustrează cele 47 de specii de păsări cel mai frecvent întâlnite pe traseu din cele aproape 100 observate de ornitologul Vitalie Ajder și incluse în Studiul privind potențialul avifaunistic al rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”.
Ghidul păsărilor ce pot fi văzute pe traseul de la birdwatching din rezervația culturală-naturală „Orheiul Vechi”.
 • În plus, cele 8 panouri informative instalate pe traseele de birdwatching în diverse locații cheie (sediul Rezervației, promontoriul Butuceni, satul Butuceni, satul Trebujeni, Băile Tătărăști, Piscul Ciobanului, Furceni, Piatra) ilustrează harta fiecărui traseu pe care vă aflați și oferă informații adiționale în limbile engleză și română despre obiectivele turistice din regiune.
Panoul informativ instalat pe traseul „Trebujeni-Furceni”. Foto: Lilia Curchi

dfghj

Traseul de birdwatching din rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi” și materialele informative aferente
au fost realizate în cadrul proiectului „Comunitate responsabilă – peisaj terestru conservat”, desfășurat de
Mișcarea Ecologistă din Moldova, cu suportul Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD
și cu susținerea Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și de Guvernul Suediei.    

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *