fbpx

Lista păsărilor din Republica Moldova

   În această secțiune este redată lista păsărilor din Republica Moldova. Tabelul conține denumirea științifică a tuturor celor 276 specii de păsări din țară, precum și numele popular în limbile română, engleză și rusă.

   În dreptul fiecărei specii este indicat sunetul de bază emis de pasăre (în general, de masculul speciei), cu ajutorul căruia se poate identifica prezența acesteia într-un anumit habitat. Selecția de sunete a fost realizată cu ajutorul site-urilor de specialitate www.xeno-canto.org, www.keytonature.eu. Pe aceste site-uri web puteți găsi o varietate de sunete și cântece ale mai multor specii de păsări, inclusiv de chemare, de alarmă, de cerșit, de socializare, etc. Din lipsă de spațiu, noi am redat doar cântecul caracteristic al masculului fiecărei specii.

   Tot din lipsă de spațiu nu a fost posibilă inserarea unei imagini la fiecare specie de pasăre, însă am putut incorpora un link (la coloana cu numele în limba română) care oferă informații în limba română despre fiecare specie din tabel. Acest lucru a fost posibil datorită colegilor de la Societatea Ornitologică Română, care au pus la dispoziția publicului larg o platformă web de pe care pot afla mai multe informații despre păsările din România.

   Ultima coloană menționează dacă o anumită specie este rară/ foarte rară sau accidentală în avifauna Republicii Moldova. Acest statut a fost stabilit în conformitate cu frecvența observațiilor ornitologice:

  • Rară – specie observată la o distanță de câțiva ani sau neregulat.
  • Foarte rară – specie a cărei prezență nu a fost confirmată de decenii
  • Accidentală – specie care nu face parte din avifauna autohtonă și a cărei prezență în Republica Moldova este ieșită din comun.

Nu în ultimul rând, ținem să menționăm că această listă a păsărilor din Republica Moldova se va supune permanent modificărilor, în cazul în care apar specii noi sau se schimbă statutul speciilor prezente.

Prezenta listă a fost întocmită pe baza observațiilor istorice și actuale ale ornitologilor profesioniști din Republica Moldova, observații publicate sub formă de articole, culegeri, cărți, studii științifice, etc.

Nr Sunet Nume științific Română English Pусский Statut
1   Cygnus olor Lebădă de vară Mute Swan Лебедь-шипун
2   Cygnus cygnus Lebădă de iarnă Whooper Swan Лебедь-кликун
3   Cygnus columbianus Lebădă mică Tundra Swan Американский лебедь
4   Anser anser Gâscă de vară Graylag Goose Серый гусь
5   Anser albifrons Gârliță mare White-fronted Goose Белолобый гусь
6   Anser erythropus Gârliță mică Lesser White-fronted Goose Пискулька Rară
7   Branta ruficollis Gâscă cu gât roșu Red-breasted Goose Краснозобая казарка Rară
8   Tadorna ferruginea Călifar roșu Ruddy Shelduck Огарь
9   Tadorna tadorna Călifar alb Common Shelduck Пеганка
10   Anas strepera Rață pestriță Gadwall Серая утка
11   Anas platyrhynchos Rață mare Mallard Кряква
12   Anas clypeata Rață lingurar Northern Shoveler Широконоска
13   Anas querquedula Rață cârâitoare Garganey Чирок-трескунок
14   Anas crecca Rață mică Green-winged Teal Чирок-свистунок
15   Anas acuta Rață sulițar Northern Pintail Шилохвость
16   Anas penelope Rață fluierătoare Eurasian Wigeon Свиязь
17   Netta rufina Rață cu ciuf Red-crested Pochard Красноносый нырок
18   Aythya ferina Rață cu cap castaniu Common Pochard Красноголовый нырок
19   Aythya nyroca Rață roșie Ferruginous Duck Белоглазый нырок
20   Aythya fuligula Rață moțată Tufted Duck Хохлатая чернеть
21   Aythya marila Rață cu cap negru Greater Scaup Морская чернеть Rară
22   Bucephala clangula Rață sunătoare Goldeneye Обыкновенный гоголь
23   Mergellus albellus Ferestraș mic Smew Луток
24   Mergus merganser Ferestraș mare Common Merganser Большой крохаль
25   Mergus serrator Ferestraș moțat Red-breasted Merganser Длинноносый крохаль
26   Oxyura leucocephala Rață cu cap alb White-headed Duck Савка Rară
27   Clangula hyemalis Rață de ghețuri Long-tailed Duck Морянка Rară
28   Melanitta fusca Rață catifelată Velvet Scoter Турпан Rară
29   Phasianus colchicus Fazan Ring-necked Pheasant Обыкновенный фазан
30   Perdix perdix Potârniche Grey Partridge Серая куропатка
31   Coturnix coturnix Prepeliță Comon Quail Обыкновенный перепел
32   Crex crex Cristel de câmp Corncrake Коростель
33   Gavia stellata Cufundar mic Red-throated loon Краснозобая гагара
34   Gavia arctica Cufundar polar Black-throated Loon Чернозобая гагара
35   Tachybaptus ruficollis Corcodel mic Little Grebe Малая поганка
36   Podiceps cristatus Corcodel mare Great Crested Grebe Большая поганка
37   Podiceps nigricollis Corcodel cu gât negru Eared Grebe Черношейная поганка
38   Podiceps grisegena Corcodel cu gât roșu Red-necked Grebe Серощёкая поганка  Rară
39   Pelecanus onocrotalus Pelican comun Great White Pelican Розовый пеликан
40   Pelecanus crispus Pelican creț Dalmatian Pelican Кудрявый пеликан
41   Phoenicopterus ruber Flamingo roz American flamingo Красный фламинго  Accidentală
42   Phalacrocorax carbo Cormoran mare Great Cormorant Большой баклан
43   Phalacrocorax pygmeus Cormoran mic Pygmy Cormorant Малый баклан
44   Ciconia nigra Cocostârc negru Black Stork Чёрный аист
45   Ciconia ciconia Cocostârc alb White Stork Белый аист
46   Botaurus stellaris Buhai de baltă Great Bittern Большая выпь
47   Ixobrychus minutus Stârc pitic Little Bittern Волчок
48   Ardea cinerea Stârc cenușiu Gray Heron Серая цапля
49   Ardea purpurea Stârc roșu Purple Heron Рыжая цапля
50   Ardea alba Egretă mare Great Egret Большая белая цапля
51   Egretta garzetta Egretă mică Little Egret Малая белая цапля
52   Ardeola ralloides Stârc galben Squacco Heron Жёлтая цапля
53   Nycticorax nycticorax Stârc de noapte Black-crowned Night- Heron Kваква
54   Plegadis falcinellus Tigănuș Glossy Ibis Каравайка
55   Platalea leucorodia Lopătar Eurasian Spoonbill Ко́лпица
56   Haliaeetus albicilla Codalb White-tailed Eagle Орлан-белохвост
57   Aegypius monachus Vultur pleșuv negru Cinereous Vulture Чёрный гриф Accidentală
58   Gyps fulvus Vultur pleșuv sur Griffon Vulture Белоголовый сип Foarte rară
59   Neophron percnopterus Hoitar Egyptian Vulture Cтервятник Foarte rară
60   Pandion haliaetus Uligan pescar Osprey Скопа
61   Clanga pomarina Acvilă țipătoare mică Lesser Spotted Eagle Малый подорлик
62   Clanga clanga Acvilă țipătoare mare Greater Spotted Eagle Большой подорлик Rară
63   Aquila chrysaetos Acvilă de munte Golden Eagle Беркут Rară
64   Aquila heliaca Acvilă de câmp Eastern Imperial Eagle Орёл-Могильник Foarte rară
65   Aquila nipalensis Acvilă de stepă Steppe Eagle Степной орёл Foarte rară
66   Circaetus gallicus Șerpar Short-toed Snake-Eagle Змееяд
67   Hieraaetus pennatus Acvilă pitică Booted Eagle Орёл-карлик
68   Milvus migrans Gaie neagră Black kite Чёрный коршун
69   Milvus milvus Gaie roșie Red kite Красный коршун Accidentală
70   Circus aeruginosus Erete de stuf Marsh Harrier Болотный лунь
71   Circus cyaneus Erete vânăt Hen Harrier Полевой лунь
72   Circus pygargus Erete sur Montagu Harrier Луговой лунь
73   Circus macrourus Erete alb Pallid Harrier Степной лунь Foarte rară
74   Buteo rufinus Șorecar mare Long-legged Buzzard Курганник
75   Buteo buteo Șorecar comun Common Buzzard Обыкновенный канюк
76   Buteo lagopus Șorecar încălțat Rough-legged Buzzard Мохноногий канюк
77   Pernis apivorus Viespar European Honey-Buzzard Осоед
78   Accipiter nisus Uliu păsărar Eurasian sparrowhawk Ястреб-перепелятник
79   Accipiter gentilis Uliu porumbar Northern Goshawk Ястреб-тетеревятник
80   Accipiter brevipes Uliu cu picioare scurte Levant Sparrowhawk Ястреб коротконогий
81   Falco tinnunculus Vânturel roșu Common Kestrel Обыкновенная пустельга
82   Falco vespertinus Vânturel de seară Red-footed Falcon Кобчик
83   Falco subbuteo Șoimul rândunelelor Eurasian Hobby Чеглок
84   Falco peregrinus Șoim călător Peregrine Falcon Сапсан
85   Falco columbarius Șoim de iarnă Merlin Дербник
86 Falco naumanni Vânturel mic Lesser Kestrel Степная пустельга Foarte rară
87 Falco cherrug Șoim dunărean Saker Falcon Балобан
88 Porzana porzana Cresteț pestriț Spotted Crake Погоныш
89

90

Porzana pusilla

Porzana parva

Cresteț mic

Cresteț cenușiu

Baillon’s crake

Little Crake

Погоныш-крошка

Малый погоныш

91 Grus grus Cocor Common Crane Серый журавль Rară
92   Grus virgo Cocor mic Demoiselle Crane Журавль-красавка Foarte rară
93   Rallus aquaticus Cârstel de baltă Water rail Водяной пастушок
94   Gallinula chloropus Găinușă de baltă Eurasian Moorhen Камышница
95   Fulica atra Lișiță Eurasian Coot Лысуха
96   Himantopus himantopus Piciorong Black-winged Stilt Ходулочник
97   Recurvirostra avosetta Ciocîntors Pied Avocet Шилоклювка
98   Haematopus ostralegus Scoicar Eurasian Oystercatcher Кулик-сорока Rară
99   Vanellus vanellus Nagâț Northern Lapwing Чибис
100   Glareola pratincola Ciovlică ruginie Collared Pratincole Луговая тиркушка Rară
101   Glareola nordmanni Ciovlică negrie Black-winged Pratincole Степная тиркушка Accidentală
102   Charadrius dubius Prundăraș gulerat mic Little Ringed Plover Малый зуёк
103   Charadrius alexandrinus Prundăraș de sărătură Kentish Plover Морской зуёк
104   Charadrius hiaticula Prundăraș gulerat mare Common Ringed Plover Галстучник
105   Charadrius morinellus Prundăraș de munte Eurasian Dotterel Хрустан
106   Calidris alpina Fugaci de țărm Dunlin Чернозобик
107   Calidris ferruginea Fugaci roșcat Curlew Sandpiper Краснозобик
108   Calidris minuta Fugaci mic Little Stint Кулик-воробей
109   Calidris temminckii Fugaci pitic Temminck’s Stint Белохвостый песочник  Rară
110   Actitis hypoleucos Fluierar de munte Common Sandpiper Перевозчик
111   Pluvialis apricaria Ploier auriu European Golden Plover Золотистая ржанка Rară
112   Pluvialis squatarola Ploier argintiu Grey Plover Тулес Rară
113   Tringa ochropus Fluierar de zăvoi Green Sandpiper Черныш
114   Tringa erythropus Fluierar negru Spotted Redshank Щёголь
115   Tringa nebularia Fluierar cu picioare verzi Common Greenshank Большой улит
116   Tringa glareola Fluierar de mlaștină Wood Sandpiper Фифи
117   Tringa totanus Fluierar cu picioare roșii Common Redshank Травник
118   Tringa stagnatilis Fluierar de lac Marsh Sandpiper Поручейник
119   Numenius arquata Culic mare Eurasian Curlew Большой кроншнеп
120   Numenius phaeopus Culic mic Whimbrel Средний кроншнеп Rară
121   Limicola falcinellus Prundaș de nămol Broad-billed sandpiper Грязовик
122   Limosa limosa Sitar de mal Black-tailed Godwit Большой веретенник
123   Philomachus pugnax Bătăuș Ruff Турухтан
124   Arenaria interpres Pietruș Ruddy turnstone Камнешарка  Rară
125   Scolopax rusticola Sitar de pădure Eurasian Woodcock Вальдшнеп
126   Gallinago gallinago Becațină comună Common Snipe Бекас
127 Gallinago media Becațină mare Great Snipe Дупель Rară
128   Lymnocryptes minimus Becațină mică Jack Snipe Гаршнеп
129   Phalaropus lobatus Notatiță cu ciocul subțire Red-necked phalarope Круглоносый плавунчик Rară
130   Chroicocephalus ridibundus Pescăruș râzător Black-headed Gull Озёрная чайка
131   Larus argentatus Pescăruș argintiu European Herring Gull Серебристая чайка Accidentală
132   Larus ichthyaetus Pescăruș asiatic Pallas’s Gull Черноголовый хохотун Rară
133   Hydrocoloeus minutus Pescăruş mic Little Gull Малая чайка
134   Larus canus Pescăruș sur Mew Gull Сизая чайка
135   Larus michahellis Pescăruș cu picioare galbene Yellow-legged Gull Средиземноморская чайка
136   Larus cachinnans Pescăruș pontic Caspian Gull Хохотунья
137   Chlidonias niger Chirighiță neagră Black Tern Чёрная болотная крачка
138   Chlidonias leucopterus Chirighiță cu aripi albe White-winged Tern Белокрылая болотная крачка
139   Chlidonias hybrida Chirghiță cu obraz alb Whiskered Tern Белощёкая болотная крачка
140   Sterna hirundo Chiră de baltă Common Tern Речная крачка
141   Sternula albifrons Chiră mică Little Tern Малая крачка
142   Columba livia Porumbel de stâncă Rock Pigeon Сизый голубь
143   Columba livia domestica Porumbel domestic Feral Pigeon Домашний голубь
144   Columba oenas Porumbel de scorbură Stock Dove Клинтух
145   Columba palumbus Porumbel gulerat Common Wood-Pigeon Вяхирь
146   Streptopelia turtur Turturică European Turtle-Dove Горлица
147   Streptopelia decaocto Guguștiuc Eurasian Collared- Dove Кольчатая горлица
148   Cuculus canorus Cuc Common Cuckoo Обыкновенная кукушка
149   Bubo bubo Buhă mare Eurasian Eagle Owl Филин
150   Athene noctua Cucuvea Little Owl Домовый сыч
151   Asio otus Ciuf de pădure Long-eared Owl Ушастая сова
152   Asio flammeus Ciuf de câmp Short-eared Owl Болотная сова
153   Strix aluco Huhurez mic Tawny Owl Серая неясыть
154   Strix uralensis Huhurez mare Ural Owl Yральская неясыть Rară
155   Otus scops Ciuș Eurasian Scops Owl Сплюшка
156   Tyto alba Strigă Common Barn Owl Cипуха Rară
157   Caprimulgus europaeus Caprimulg European Nightjar Kозодой
158   Apus apus Drepnea neagră Common Swift Чёрный стриж
159   Upupa epops Pupăză Eurasian Hoopoe Удод
160   Alcedo atthis Pescăraș albastru Common Kingfisher зиморо́док
161   Merops apiaster Prigorie European Bee-eater Золотистая щурка
162   Coracias garrulus Dumbrăveancă European Roller Сизоворонка
163   Garrulus glandarius Gaiță Eurasian Jay Сойка
164   Pica pica Coțofană Eurasian Magpie Сорока
165   Corvus monedula Stăncuță Eurasian Jackdaw Галка
166   Corvus frugilegus Cioară de semănătură Rook Грач
167   Corvus corax Corb Common Raven Ворон
168   Corvus cornix Cioară grivă Hooded Crow Серая ворона
169   Jynx torquilla Capîntortură Eurasian Wryneck Вертишейка
170   Picus canus Ghionoaie sură Grey-headed Woodpecker Седой дятел
171   Picus viridis Ghionoaie verde European Green Woodpecker Зелёный дятел
172   Dendrocopos major Ciocănitoare pestriță mare Great Spotted Woodpecker Большой пёстрый дятел
173   Dendrocopos medius Ciocănitoare de stejar Middle Spotted Woodpecker Средний пёстрый дятел
174   Dendrocopos minor Ciocănitoare pestriță mică Little Spotted Woodpecker Малый пёстрый дятел
175   Dendrocopos syriacus Ciocănitoare de grădini Syrian Woodpecker Сирийский дятел
176   Dendrocopos leucotos Ciocănitoare cu spate alb White-backed woodpecker Белоспинный дятел Rară
177   Dryocopus martius Ciocănitoare neagră Black Woodpecker Желна
178   Lanius senator Sfrâncioc cu cap roșu Woodchat Shrike Красноголовый сорокопут Foarte rară
179   Lanius collurio Sfrâncioc roșiatic Red-backed Shrike сорокопут-жулан
180   Lanius excubitor Sfrâncioc mare Northern Shrike Серый сорокопут
181   Lanius minor Sfrâncioc cu fruntea neagră Lesser Gray Shrike Чернолобый сорокопут
182   Oriolus oriolus Grangur Eurasian Golden Oriole Обыкновенная иволга
183   Sylvia communis Silvie de câmp Common Whitethroat Серая славка
184   Sylvia atricapilla Silvie cu cap negru Eurasian Blackcap Черноголовая славка
185   Sylvia nisoria Silvie porumbacă Barred Warbler Ястребиная славка
186   Sylvia curruca Silvie mică Lesser Whitethroat Славка-завирушка
187   Galerida cristata Ciocârlan Crested Lark Хохлатый жаворонок
188   Alauda arvensis Ciocârlie de câmp Sky Lark Полевой жаворонок
189   Eremophila alpestris Ciocârlie  urecheată Horned Lark Рогатый жаворонок Rară
190   Melanocorypha calandra Ciocârlie de Bărăgan Calandra Lark Степной жаворонок Rară
191   Lullula arborea Ciocârlie de pădure Woodlark Лесной жаворонок
192   Riparia riparia Lăstun de mal Common Sand Martin Береговушка
193   Hirundo rustica Rândunică Barn Swallow Деревенская ласточка
194   Delichon urbicum Lăstun de casă Common House-Martin Городская ласточка
195   Motacilla flava Codobatură galbenă Western Yellow Wagtail Жёлтая трясогузка
196   Motacilla alba Codobatură albă White Wagtail Белая трясогузка
197   Motacilla cinerea Codobatură de munte Grey Wagtail Горная трясогузка Rară
198   Motacilla citreola Codobatură cu cap galben Citrine Wagtail Желтоголовая трясогузка Rară
199   Anthus campestris Fâsă de câmp Tawny Pipit Полевой конёк
200   Anthus trivialis Fâsă de pădure Tree Pipit Лесной конёк
201   Anthus cervinus Fâsă roșiatică Red-throated Pipit Краснозобый конёк  Rară
202   Anthus pratensis Fâsă de luncă Meadow Pipit Луговой конёк
203   Prunella modularis Brumăriță de pădure Dunnock Лесная завирушка Rară
204   Bombycilla garrulus Mătăsar Waxwing Свиристель Foarte rară
205   Erithacus rubecula Măcăleandru European Robin Зарянка
206   Luscinia luscinia Privighetoare de zăvoi Thrush Nightingale Восточный соловей
207   Luscinia megarhynchos Privighetoare roșcată (Common) Nightingale Западный соловей
208   Luscinia svecica Gușă-vânătă Bluethroat Варакушка
209   Monticola saxatilis Mierlă de piatră Common Rock Thrush Пёстрый каменный дрозд Foarte rară
210   Phoenicurus phoenicurus Codroș de pădure Common Redstart Садовая горихвостка
211   Phoenicurus ochruros Codroș de munte Black Redstart Горихвостка-чернушка
212 Oenanthe pleschanka Pietrar negru Pied Wheatear Каменка-плешанка
213   Oenanthe oenanthe Pietrar sur Northern Wheatear Обыкновенная каменка
214   Saxicola rubetra Mărăcinar mare Whinchat Луговой чекан
215   Saxicola torquatus Mărăcinar negru European Stonechat Черноголовый чекан
216   Turdus pilaris Cocoșar Fieldfare Рябинник
217   Turdus iliacus Sturzul viilor Redwing Белобровик
218   Turdus philomelos Sturz cântător Song Thrush Певчий дрозд
219   Turdus viscivorus Sturz de vâsc Mistle Thrush Деряба
220   Turdus merula Mierlă Eurasian Blackbird Чёрный дрозд
221   Acrocephalus palustris Lăcar de mlaștină Marsh Warbler Болотная камышовка
222   Acrocephalus scirpaceus Lăcar de stuf Eurasian Reed- Warbler Тростниковая камышовка
223   Acrocephalus arundinaceus Lăcar mare Great Reed-Warbler Дроздовидная камышовка
224   Acrocephalus schoenobaenus Lăcar mic Sedge Warbler Камышовка-барсучок
225   Acrocephalus agricola Lăcar cafeniu Paddyfield Warbler Индийская камышовка  Rară
226   Acrocephalus paludicola Lăcar de pipirig Aquatic Warbler Вертлявая камышовка Foarte rară
227   Acrocephalus melanopogon Privighetoare de baltă Moustached Warbler Тонкоклювая камышёвка Rară
228   Locustella luscinioides Grelușel de stuf Savi’s Warbler Соловьиный сверчок
229   Locustella fluviatilis Grelușel de zăvoi River Warbler Речной сверчок
230   Locustella naevia Grelușel pătat Common Grasshopper Warbler Обыкновенный сверчок
231   Hippolais icterina Frunzăriță galbenă Icterine Warbler Зелёная пересмешка
232   Phylloscopus trochilus Pitulice fluierătoare Willow Warbler Пеночка-весничка
233   Phylloscopus collybita Pitulice mică Common Chiffchaff Пеночка-теньковка
234   Phylloscopus sibilatrix Pitulice sfârâitoare Wood Warbler Пеночка-трещотка
235   Phylloscopus trochiloides Pitulice verzuie Greenish Warbler Зелёная пеночка
236   Regulus regulus Aușel cu cap galben Goldcrest Желтоголовый королёк
237   Troglodytes troglodytes Pănțăruș /Ochiuboului Eurasian Wren Крапивник
238   Muscicapa striata Muscar sur Spotted Flycatcher Серая мухоловка
239   Ficedula parva Muscar mic Red-breasted Flycatcher Малая мухоловка
240   Ficedula albicollis Muscar gulerat Collared Flycatcher Мухоловка-белошейка
241   Ficedula hypoleuca Muscar negru European pied Flycatcher Мухоловка-пеструшка
242   Parus major Pițigoi mare Great Tit Большая синица
243   Periparus ater Pițigoi de brădet Coal Tit Чёрная сини́ца
244   Cyanistes caeruleus Pițigoi albastru Eurasian Blue Tit Обыкновенная лазоревка
245   Poecile palustris Pițigoi sur Marsh Tit Черноголовая гаичка
246   Poecile montanus Pițigoi de munte Willow Tit Пухляк Rară
247   Remiz pendulinus Pițigoi pungar/ Boicuș Eurasian Penduline-Tit Обыкновенный ремез
248   Panurus biarmicus Pițigoi de stuf Bearded Reedling Усатая синица
249   Aegithalos caudatus Pițigoi codat Long-tailed Tit Длиннохвостая синица
250   Sitta europaea Țiclean Eurasian Nuthatch Поползень
251   Certhia familiaris Cojoaică de pădure Eurasian Treecreeper Пищуха
252   Sturnus vulgaris Graur European Starling Cкворец
253   Pastor roseus Lăcustar Rose-coloured Starling Розовый скворец Rară
254   Passer domesticus Vrabie de casă House Sparrow Домовый воробей
255   Passer montanus Vrabie de câmp Eurasian Tree Sparrow Полевой воробей
256   Passer hispaniolensis Vrabie negricioasă Spanish Sparrow Черногрудый воробей
257   Fringilla coelebs Cinteză Common Chaffinch Зяблик
258   Fringilla montifringilla Cinteză de iarnă Brambling Вьюрок
259   Pyrrhula pyrrhula Mugurar Eurasian Bullfinch Снегирь
260   Chloris chloris Florinte European Greenfinch Зеленушка
261   Carduelis carduelis Sticlete European Goldfinch Черноголовый щегол
262   Carduelis cannabina Cânepar Eurasian Linnet Коноплянка
263   Carduelis flammea Inăriță Common Redpoll Чечётка Rară
264   Carduelis spinus Scatiu Eurasian Siskin Чиж
265   Serinus serinus Cănăraș European Serin Канареечный вьюрок
266   Carpodacus erythrinus Mugurar roșu Common Rosefinch Обыкновенная чечевица Rară
267   Coccothraustes coccothraustes Botgros Hawfinch Обыкновенный дубонос
268   Emberiza citrinella Presură galbenă Yellowhammer Обыкновенная овсянка
269   Emberiza cirlus Presură bărboasă Cirl Bunting Огородная овсянка Rară
270   Emberiza calandra Presură sură Corn Bunting Просянка
271   Emberiza hortulana Presură de grădină Ortolan Bunting Садовая овсянка
272   Emberiza schoeniclus Presură de stuf Reed Bunting Тростниковая овсянка
273   Emberiza melanocephala Presură cu cap negru Black-headed Bunting Черноголовая овсянка Rară
274   Emberiza pusilla Presură mică Little Bunting Овсянка-крошка Foarte rară
275   Emberiza aureola Presură cu piept galben Yellow-breasted Bunting Дубровник  Foarte rară
276   Plectrophenax nivalis Pasărea-omătului Snow Bunting Снежный подорожник  Rară