2017- International Waterbird Census în Moldova

Photo credit: Jonathan Hecke

 

Din 2013 Republica Moldova participă la International Waterbird Census (Numărătoarea de Iarnă a Păsărilor Acvatice) – un program început în 1967 sub coordonarea organizației Wetlands International. Desfășurat inițial în emisfera nordică în prima lună a fiecărui an și deci la mijlocul iernii, programul a devenit cunoscut sub numele de Midwinter și abia apoi a căpătat denumirea de International Waterbird Census. Din 1967, Midwinter-ul a devenit un punct de referință în programul ornitologilor din lumea întreagă, fiind cunoscut ca o sursă indispensabilă de informații și date pe care se bazează politicile de protecție și gestionare a zonelor umede și a păsărilor care depind de aceste habitate. La ora actuală acest program se desfășoară în 143 țări și cuprinde 25 000 zone acvatice în care an de an se numără păsările venite să ierneze.

În Republica Moldova ornitologii care fac parte din echipa Societății Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii monitorizează în cadrul IWC/Midwinter cele mai importante bazine acvatice ale țării: lacul de acumulare Costești-Stânca, lacul de acumulare Dubăsari, porțiunea superioară a râului Nistru (Naslavcea-Holoșnița) și lacurile Manta și Beleu. De obicei, aceste bazine nu îngheață în timpul iernii, în special primele trei, acolo unde construcțiile hidrotehnice existente determină curgerea constantă a apei râurilor.

În 2017, în perioada 14-18 ianuarie, SPPN a efectuat numărători în perimetrul suprafețelor acvatice de la Costești-Stânca, Dubăsari și Naslavcea-Holoșnița. Din cauza gerurilor mari din ultima perioadă, majoritatea celorlalte lacuri din țară au înghețat, drept pentru care bazinele acvatice menționate mai sus au adăpostit cele mai mari numere de păsări sălbatice.

Pe râul Nistru în perimetrul barajului Dubăsari au fost numărați 12659 indivizi aparținând la 22 specii: dintre care cele mai numeroase au fost rațele mari (Anas platyrhynchos), lebedele de vară (Cygnus olor), lișițele (Fulica atra), rațele mici (Anas crecca) și rațele sunătoare (Bucephala clangula).

La Nistrul de Sus, de la Naslavcea până la Holoșnița, au fost numărați 16659 indivizi aparținând la 48 specii. Pe lângă speciile de apă observate la Dubăsari, au mai fost înregistrați cormorani mari (Phalacrocorax carbo), lebede de iarnă (Cygnus cygnus), egrete mari (Casmerodius albus), stârci cenușii (Ardea cinerea), ferăstrași mari (Mergus merganser), rațe cu cap negru (Aythya marila), rațe cu cap castaniu (Aythya ferina), corcodei mici (Tachybaptus ruficollis), corcodei cu gât negru (Podiceps nigricollis).

Întrucât lacul de la Costești-Stânca a fost înghețat pe perioada observațiilor Midwinter, nu există date disponibile privind prezența păsărilor. Doar pe bazinul de liniștire, aflat pe teritoriul României, au fost observați indivizi de rață cu cap negru (Aythya marila), ferăstrași mici (Mergellus albellus), și una dintre cele mai mari rarități ale iernii – rață catifelată (Melanitta fusca).

Rațe mari (Anas platyrhynchos), rațe sunătoare (Bucephala clangula), rațe  moțate (Aythya fuligula) și cormorani mari (Phalacrocorax carbo) pe fundal.
Photo credit: Vitalie Ajder

 

Echipa de observații. Photo credit: Vitalie Ajder

 

Rațe moțate (Aythya fuligula) și rațe mari (Anas platyrhynchos). Photo credit: Vitalie Ajder

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *