A fost publicat noul Atlas European al Păsărilor Cuibăritoare – o bornă în cercetarea biodiversității și conservării naturii din Europa

Comunicat de presă: Noul Atlas al European al Păsărilor Cuibăritoare

Repere

 • Consiliul european pentru recensământul păsărilor (EBCC)1) publică cel de-al doilea Atlas European al Păsărilor Cuibăritoare (EBBA22), o bornă pentru cunoașterea biodiversității din Europa
 • Un efort uriaș de colaborare între EBCC și organizațiile sale partenere a făcut posibilă colectarea datelor despre păsări din peste 11 milioane kilometri pătrați într-o manieră sistematică și standardizată.
 • Cu aproximativ 120.000 de voluntari din toate țările din Europa, EBBA2 este unul dintre cele mai mari proiecte de citizen science despre biodiversitate făcute vreodată.
 • Publicația va fi lansată pe 3 decembrie 2020 prin streaming live pe acest link: https://youtu.be/lme2TBqoIEw.

Rezultate selectate

 • Aproape 600 de specii de păsări cuibăresc în prezent în Europa; 539 sunt specii native și 57 sunt introduse din alte părți ale lumii. Majoritatea acestor specii nu sunt larg răspândite, ci sunt limitate la zone mici din Europa.
 • 35% din toate speciile native și-au mărit suprafața în care cuibăresc în ultimii 30 de ani, 25% și-au redus aria de cuibărire, iar restul nu au prezentat vreo schimbare sau tendința este necunoscută.
 • Printre „câștigători” cu teritorii mărite se numără multe specii forestiere și cele protejate de legislația internațională. Printre „perdanți” sunt incluse multe păsări specifice terenurilor agricole.
 • Schimbarea utilizării terenurilor și schimbările climatice par a fi principalele cauze ale modificărilor în distribuția speciilor de păsări.
Este pentru prima dată când întreaga Europă este acoperită pentru a obține informații despre păsări într-un mod extrem de sistematic.
© EBCC & Lynx edicions

Necesitatea unor informații actualizate privind distribuția și abundența păsărilor în Europa a fost evidentă acum un deceniu, când EBCC a decis să înceapă proiectul celui de-al doilea atlas european de păsări cuibăritoare (EBBA2). Acest atlas se bazează pe predecesorul său, „Atlasul EBCC al păsărilor reproducătoare europene”, publicat în 1997 pe baza datelor din anii 1980.

EBBA2 a combinat standarde științifice ridicate cu principiul de citizen science (implicarea cetățenilor în știință) pentru a colecta date privind distribuția și abundența tuturor speciilor de păsări cuibăritoare din Europa, precum și pentru a documenta modificările apărute de la primul atlas.

În perioada de studiu în teren (2013-2017), EBBA2 a înregistrat 539 specii de păsări native care cuibăresc în Europa, dintre care doar 40 sunt specii ce pot fi găsite numai în Europa (endemice). Există puține specii la fel de răspândite precum codobatura albă (Motacilla alba) sau cucul european (Cuculus canorus), care au fost înregistrate în peste 10 625 000 km2 din Europa. Peste 50% din specii au apărut în mai puțin de 10% din teritoriul studiat, astfel încât toate țările și regiunile au propria lor responsabilitate specifică față de această bogăție comună.

Codobatura albă este una dintre cele mai răspândite specii: se găsește aproape peste tot, cu excepția câtorva insule.
Ilustrație din al 2-lea Atlas european al păsărilor cuibăritoare. © Bruna Roqué

Datele EBBA2 arată că 57 de specii introduse cuibăresc în Europa, adică una din zece specii de păsări cuibăritoare europene a fost introdusă din alte părți; 39 dintre aceste specii au fost documentate pentru prima dată în ultimele trei decenii.

Dar, în ciuda schimbărilor pronunțate ale peisajelor și climatului european, foarte puține specii native au dispărut complet, la fel ca și speciile care colonizează în mod natural continentul european, cum ar fi drepneaua mică (Apus affinis). Cu toate acestea, au fost observate schimbări semnificative în avifauna europeană în ultimii 30 de ani. Conform analizelor EBBA2, 35% din totalul speciilor native și-au mărit suprafața în care cuibăresc, printre care stârcul de cireadă (Bubulcus ibis), codobatura cu cap galben (Motacilla citreola) sau pescărușul cu cap negru (Larus melanocephalus). Pe de altă parte, 25% din specii au prezentat o scădere a teritoriilor, de ex. bătăușul (Calidris pugnax), dropia (Otis tarda), dumbrăveanca (Coracias garrulus) sau presura de grădină (Emberiza hortulana) – specia prezentată pe coperta cărții. În plus, ariile de cuibărire ale păsărilor europene s-au deplasat spre nord cu o medie de 28 km (aproximativ 1 km pe an).

Distribuția presurei de grădină (Emberiza hortulana) s-a redus în ultimii 30 de ani în Europa. Înlocuirea agriculturii mixte la scară mică cu agricultura intensivă la scară largă pare să fie principalul motor al acestei schimbări. Ilustrație din al 2-lea Atlas European al Păsărilor Cuibăritoare.
© Szabolcs Kókay

Sergi Herrando, de la echipa de coordonare EBBA2 de la Institutul Catalan de Ornitologie, spune: „Regiunile din nordul continentului au câștigat specii, în timp ce zonele din sud au suferit pierderi. S-au remarcat deseori pierderi în rândul speciilor de păsări caracteristice terenurilor agricole și pajiștilor, în special în regiunea mediteraneană, precum și în vestul și centrul Europei. Utilizarea terenurilor și schimbările climatice par a fi principalele motoare ale acestor schimbări și vor trebui investigate în continuare.” Acest lucru este în conformitate cu informațiile existente despre declinul multor populații de păsări din terenurile agricole ca urmare a practicilor agricole intensive. Pe măsură ce multe specii își deplasează aria spre nord, bogăția speciilor de păsări forestiere este în creștere, probabil și ca urmare a abandonării terenurilor, care are ca rezultat o creștere a pădurii. Pe de altă parte, păsările specializate în pajiști, tundre montane, mocirle și mlaștini pierd teritorii semnificate în regiunile lor.

Petr Voříšek, de la echipa de coordonare EBBA2 de la Societatea Cehă pentru Ornitologie, explică faptul că politica de mediu poate funcționa efectiv: „Multe specii de interes european pentru conservare au suferit pierderi în distribuție, dar există și istorii pozitive care indică faptul că conservarea naturii funcționează. Multe specii protejate de legislația internațională, cum ar fi codalbul (Haliaeetus albicilla) și-au crescut distribuția în Europa. Acest lucru este vizibil în creșterea distribuției la cuibărit a unui număr de specii de păsări din zonele umede continentale, care au beneficiat de o protecție legală mai bună a habitatelor lor (de exemplu, buhaiul de baltă (Botaurus stellaris) sau ciocîntorsul (Recurvirostra avosetta).”

Codalb (Haliaeetus albicilla). Ilustrație din al 2-lea Atlas European al Păsărilor Cuibăritoare. © Eugeny Koblik
O poveste de succes: Codalbul (Haliaeetus albicilla) și-a mărit teritoriul de distribuție în ultimii 30 de ani în Europa.
Protecția sa juridică a contribuit în mare măsură la redresarea populației sale. © EBCC & Lynx edicions

EBBA2 prezintă o nouă linie de bază pentru avifauna europeană, având o acoperire geografică fără precedent: de la Azore la Munții Ural. EBBA2 este, de asemenea, unul dintre cele mai mari proiecte de citizen science care se concentrează pe cartarea biodiversității. În total, aproximativ 120.000 de voluntari au contribuit cu date la acest atlas. Verena Keller de la Institutul Ornitologic Elvețian, membru al consiliului de administrație EBCC, manager de proiect EBBA2 și autorul principal al cărții comentează: „EBBA2 a fost posibilă numai datorită rețelei de organizații și persoane din toate colțurile Europei, toate dedicate unui scop comun, cooperând în pofida tuturor granițelor și barierelor.

Rezultatele EBBA2 sunt publicate într-o carte cuprinzătoare în parteneriat cu Lynx Edicions. O versiune interactivă online a hărților din atlas este planificată să fie publicată într-o etapă ulterioară.

Mark Eaton, președintele EBCC, analizează viitorul: „Această nouă carte incredibilă și baza de date care stă la baza acesteia vor servi pentru a permite cercetări suplimentare și pentru a sprijini conservarea păsărilor și a altor biodiversități din Europa în deceniile următoare.” Iván Ramirez, coordonator pentru conservare la BirdLife Europa și Asia Centrală, comentează: „Acest Atlas este o publicație cheie care ar trebui să ghideze viitoarele lucrări de conservare din regiunea noastră. Ajută practicienii să înțeleagă schimbările de distribuție a tuturor speciilor de-a lungul anilor și astfel evidențiază în mod clar unde ar trebui să se desfășoare activitățile de conservare a speciilor și de restaurare a habitatelor în regiunea noastră.

Proiectul nu ar fi fost posibil fără voluntari dedicați, coordonatori naționali, experți care să contribuie la analize și prezentarea datelor, donatori și alți susținători. Republica Moldova a participat la acest proiect ambițios în perioada 2016-2018. Aflați mai multe despre implicarea noastră AICI.

Contacte:

 • Verena Keller, Institutul Ornitologic Elvețian, [email protected], +41 79 5781314, Sempach, Elveția
 • Sergi Herrando, Institutul Catalan de Ornitologie & CREAF, [email protected], +34 691634409, Barcelona, Spania
 • Petr Voříšek, Societatea Cehă pentru Ornitologie, [email protected], +420774502804, Praga, Cehia
 • Silvia Ursul, Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii, [email protected], +37369068151.
 • Vitalie Ajder, Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii, [email protected].

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *