Recensământul cuiburilor de cocostârc

Cea mai cunoscută pasăre cuibăritoare în Republica Moldova este cocostârcul sau barza albă (Ciconia ciconia). Această specie are un loc aparte în folclorul nostru național, fiind o pasăre care a ales să-și ducă traiul prin preajma oamenilor.

De aceea, observarea și înregistrarea acestei specii este foarte ușoară pentru toată lumea, chiar și pentru persoanele care în mod normal nu atrag multă atenție păsărilor.

Barză albă/ cocostârcul (Ciconia ciconia) s-a adaptat foarte bine habitatelor antropice. Foto: Vitalie Ajder

Având în vedere că ornitologia modernă necesită date legate de prezența, abundența și distribuția oricărei specii, există necesitatea acumulării continue a informațiilor disponibile. Din acest motiv, Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii desfășoară, începând cu anul 2017, un Recensământ al cuiburilor de cocostârc.

Acest recensământ reprezintă una din schemele de monitorizare de lungă durată a avifaunei din Republica Moldova și presupune colectarea și stocarea datelor legate de cuibărirea cocostârcilor prin intermediul chestionarelor on-line (se poate completa pe computer, tabletă și telefon).

Informațiile colectate prin intermediul chestionarelor sunt stocate în baza de date a SPPN. Aceste date sunt afișate pe harta interactivă de mai jos, accesibilă tuturor celor interesați să fie la curent cu situația cocostârcului în Republica Moldova. Prin intermediul hărții pot fi vizualizate datele localizării fiecărui cuib din țară (coordonate geografice), precum și alte atribute individuale ale cuibului: suportul pe care se află, starea cuibului, numărul de pui. Aceste date colectate pe platforma online vor permite estimarea unui număr real de cuiburi prezente în țară, dar și estimarea abundenței acestei specii în Republica Moldova.

Informațiile stocate pe harta interactivă vor contribui și la Recensămintele internaționale care se petrec odată la 5 ani.

Anterior, efectivul cocostârcului în Moldova era apreciat la câteva sute de perechi cuibăritoare, apreciere bazată pe observațiile efectuate de oamenii de știință. De acum încolo ne propunem să includem în aceste observații cât mai mulți voluntari care să acopere suprafețe cât mai mari și să ofere date mai abundente. Cu ajutorul lor, vom putea realiza o hartă digitală completă a cuiburilor existente în țară, care va sta la baza monitorizării anuale a acestei specii în Republica Moldova.

Cocostârcul e o specie răspândită la nivel european, însă în vestul continentului situația acestei păsări e defavorabilă, pentru că puțini cocostârci cuibăresc ca urmare a degradării habitatelor. În Germania cuibăresc în jur de 3000 de cocostârci, în Austria 318 și în Franța 30. În Belgia și Suedia cocostârcii nu cuibăresc deloc. Pe de altă parte, în Ucraina cuibăresc 30 000, în Belarus în jur de 10 000, în Estonia, Bulgaria și România aproximativ 5000 perechi în fiecare țară. Cel mai mare număr de cocostârci de pe continentul european a aparținut Poloniei, cu 30 000 – 40 000 de perechi de cocostârci. Dar chiar și aici numărul lor a început să scadă comparativ cu anii `80 ai secolului trecut, fapt pus pe seama intensificării agriculturii și industriei, utilizării pesticidelor, desecarea zonelor umede sau deteriorarea calității râurilor mici. În general, scăderea sau creșterea populației de cocostârci reprezintă un indicator important al calității mediului în care trăim cu toții. De aceea, scăderea efectivelor de cocostârci pe tot cuprinsul continentului i-a alertat pe ecologiști și pe biologi. Drept pentru care în anul 1934 a fost organizat primul recensământ mondial, care de-atunci se repetă la fiecare 10 ani pentru a detecta schimbări și a înțelege unde putem interveni.

Barza albă/ cocostârcul (Ciconia ciconia) în zbor. Foto: Ion Grosu

Din acest motiv, este foarte important ca fiecare țară să știe unde şi câți cocostârci sunt, să dețină informații exacte şi continue despre situaţia populației de cocostârc. Participarea comunităților locale este deosebit de importantă pentru a asigura un studiu calitativ, iar pentru acest lucru este nevoie în primul rând de date reale luate de pe teren de către observatori care cunosc bine locul (în acest caz, satul natal). De aceea, orice persoană, indiferent de vârstă sau de ocupație, este binevenită să ne comunice prezența cuiburilor de cocostârci în localitatea proprie.